Muzieklezing: Bach als mens

Muzieklezing: Bach als mens

Wanneer?

Datum

Maandag 15 januari 2024


Tijd

19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Waar?

Bibliotheek Nijkerkerveen
't Veense Hart

Van Noortstraat 36

3864 EV Nijkerkerveen

Kosten?


Prijs € 8,50 p.p.

Start: gegarandeerd


Minimaal aantal deelnemers: n.v.t.

Maximaal aantal deelnemers: 40

Over Bachs leven is weinig bekend. Veel biografen fantaseren maar wat om het verhaal compleet te maken.


Hoewel er diverse geruchten bestaan over het opvliegende karakter van Johann Sebastian Bach en over zijn ongeduld tegenover musici die niet goed speelden, weten we eigenlijk maar heel weinig over de persoon Bach.


We weten waar Johann Sebastian Bach is geboren en wie zijn (veel te vroeg overleden) ouders waren, we weten waar hij heeft gewoond, gestudeerd en gewerkt en we weten dat hij twee keer is getrouwd en dat hij in totaal twintig kinderen heeft gekregen van wie er tien op jonge leeftijd zijn gestorven. Maar verder weten we maar heel weinig over het privéleven van Bach. Dat komt vooral omdat er bijna geen persoonlijke brieven bewaard zijn gebleven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wolfgang Amadeus Mozart, die een uitgebreide en levendige correspondentie onderhield met zijn familieleden, zijn er slechts enkele brieven van Bach bekend. En dat zijn dan ook nog voornamelijk formele brieven aan zijn hooggeplaatste opdrachtgevers. Over Bachs eigen gevoelsleven zijn dus geen objectieve bronnen bewaard gebleven.


Zo werd Bach voor negentiende-eeuwse musicologen als Spitta en Schweitzer de modeste dienaar Gods voor wie het Leipziger cantoraat wel de apotheose van zijn godvruchtig leven moest zijn. DDR-wetenschappers, op wier grondgebied Bach immers het grootste deel van zijn leven doorbracht, stelden hem voor als de «baanbreker van die grote periode van de Verlichting», degene «die het nieuwe vertegenwoordigt, dat voorwaarts streeft en naar de toekomst wijst». Hem helemaal tot arbeiderscomponist maken ging net iets te ver. En in ons computertijdperk willen rekenmeesters bewijzen dat Bach vooral een door de kabbala beïnvloede getallensymbolist is.


Piet Phillipse dirigent en organist, speelt en dirigeert veel werk van Bach de muziek kent hij als geen ander, maar tijdens deze avond neemt hij ons mee en kijken we samen naar de man achter de muziek, de mens Bach.

Gastspreker: Piet Philipse

Piet Philipse studeerde orgel en koordirectie aan de Zeeuwse muziekschool bij Adriaan Fonteyn. In 1960 startte zijn loopbaan als organist in de Gereformeerde Kerk te Tiel, eerst als invaller en van 1962 met een vaste benoeming, waarna benoemingen volgde in Goes (1964), Hilversum (1975) en in de Wilhelminakerk te Bussum (1985). In september 1967 komt de eerste benoeming als dirigent. (heel populair in die tijd een jongerenkoor). Benoemingen als cantor/organist in de daaropvolgende jaren volgen in Goes, ’s-Gravenpolder, Hilversum, Huizen, Amersfoort en Bussum.


Het belangrijkste vond en vindt Piet Philipse nog steeds probeer van noten muziek te maken die mensen raakt en daar is emotie voor nodig. Durf kritisch zijn op jezelf. Neem geen genoegen met een lagere maatstaf als je een hogere kunt halen. Het publiek verwacht, en terecht, een kwaliteitsnorm die de toets der kritiek kan doorstaan. Natuurlijk zijn er verschillen in kwaliteit tussen diverse koren, denk eens aan de Engelse koorscholen of de beroepskoren in de wereld, maar het mag zijn inziens nooit een excuus zijn om onder je niveau presteren. Hij is bijna een muzikale alleseter als het over koormuziek gaat, mits muziek en tekst gezamenlijk nog wat te zeggen hebben voelt hij zich daar meestal wel bij thuis.

Op dit moment is hij als dirigent verbonden aan het door hem zelf opgerichte Vocaal ensemble Voices en het Wilhelminaconsort uit Bussum en cantor-organist bij de St.Vitusparochie in Naarden. Tevens is hij verbonden als cantor-organist aan de cantatediensten in Bussum die in de periode tussen september en mei op de derde zondag van de maand worden gehouden, waar hij verantwoordelijk is voor de liturgische opzet en de muzikale invulling van de cantatediensten.

Naast het dirigeren van zijn vocaal ensemble bespeelde hij tot 2011 ook het monumentale Flentrop orgel in de Wilhelminakerk te Bussum. Piet is als dirigent betrokken bij het participatie koor in 't Gooi. Zijn jaren lange ervaring als dirigent gaat hij inzetten voor dit mooie doel.

unsplash