Nederlands voor anderstaligen

Nederlands voor anderstaligen

Wanneer?

Startdatum & Lestijden

02 oktober 2024 | 19.30 uur 

Waar?


Corlaer College

Ds. Kuypersstraat 3

3863 CA Nijkerk


Ingang: achterzijde VMBO gebouw (via Vlinderlaan)

Kosten?


Prijs € 245,00 p.p.
18 - 22 lessen


Minimaal aantal deelnemers: 5

Maximaal aantal deelnemers: 16

Nederlands voor anderstaligen (beginners)

Deze cursus richt zich op cursisten die geen tot beperkt Nederlands spreken, lezen en/of schrijven en graag de Nederlandse taal willen leren en /of verbeteren.


Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de methode Contact! Dit is een methode waarbij relatief veel aandacht wordt besteed aan spreekvaardigheid. We werken veel in tweetallen of kleine groepjes. We doen rollenspellen en conversaties. Ook is er ruim voldoende aandacht voor lees- en schrijfvaardigheden (grammatica) en zullen ook typische Nederlandse uitdrukkingen aan bod komen.


Deze lesmethode is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in'to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. Belangrijk om te weten: Dit is geen officiële Nederlands 2e Taal (NT2) cursus. Wel wordt er van u verwacht dat u naast het volgen van de lessen ook thuis aan de slag gaat met uw huiswerk.


Dutch for non Dutch speakers (starters)

This course is for people who don’t speak, read or write Dutch or have a limited knowledge of the Dutch language. You aim to learn and improve your Dutch.


During the course we will use a book called Contact! In this book a lot of attention is paid to verbal aspects of the language. You will be working in couples or small groups. There will be role-playing and conversation. Also we will pay attention to the reading and writing (grammar) and typical Dutch expressions.


This course was developed with a team of very experienced NT2-teachers of the Radboud in'to Languages, at the Radboud Universitity Nijmegen. Important to know: This is not an official Dutch 2nd language course (NT2). We do expect you to do some homework next to attending the weekly classes.


Studieboeken / Studybooks

Je dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de studieboeken tenzij hieronder aangegeven is dat het boek via de docent geleverd zal worden. In dit laatste geval gaat ook de betaling van de cursusmaterialen via de docent(e). 
Wij adviseren echter wel om deze pas aan te schaffen als de cursus definitief door zal gaan.

You must purchase the study books yourself unless it is stated below that the book will be delivered via the teacher. In the latter case, payment for the course materials is also made via the teacher.
However, we do not recommend purchasing this until the course will definitely take place.


Cursus

Boek

ISBN

Indicatieprijs

Contact! Nieuw 1

tekst- en werkboek

978.9462.9396.08

€ 46.95
Uw docente: Miranda Versluis

Mijn naam is Miranda Versluis. Ik ben sinds 1993 gediplomeerd leerkracht basisonderwijs na heel wat jaartjes voor de klas (groep 1 t/m 8), ben ik in 2012 TOPpeRTjes begonnen.  TOPpeRTjes is een Remedial Teaching Praktijk  in Nijkerk. 


Nadat ik in 2012 mijn Master Special Educational Needs behaald, met als specialisatie lezen en rekenen begeleid ik kinderen en volwassenen bij leeruitdagingen. Eén van deze uitdagingen is Nederlandse les voor anderstaligen. Naast de individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassen, verzorgen ik en mijn collega's van de praktijk o.a. Taalentklassen (begrijpend lezen) en NT2 lessen op verschillende scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

In 2014 gaf ik mijn eerste Nederlands voor anderstaligen lessen voor de VUN. Het leuke van deze lessen is voor mij de motivatie van de deelnemers om Nederlands te leren, het van elkaar leren en de flexibiliteit om de lessen aan te passen aan de behoefte van de deelnemers.

My name is Miranda Versluis. I have been a certified primary school teacher since 1993, after many years in the classroom (groups 1 to 8), I started TOPpeRTjes in 2012. TOPpeRTjes is a Remedial Teaching Practice in Nijkerk.


After obtaining my Master's degree in Special Educational Needs in 2012, specializing in reading and arithmetic, I guide children and adults with learning challenges. One of these challenges is Dutch lessons for non-native speakers. In addition to the individual guidance of children, young people and adults, I and my colleagues in the practice provide, among other things, Taalent classes (reading comprehension) and NT2 lessons at various schools (primary education and secondary education).


In 2014 I gave my first Dutch for non-native speakers lessons for the VUN. The nice thing about these lessons for me is the motivation of the participants to learn Dutch, learning from each other and the flexibility to adapt the lessons to the needs of the participants.

unsplash