EHBO

EHBO CURSUS

Wanneer?


Datum:
 11 oktober 2023 (1e lesavond)
Lestijden: 19.30 - 21.30 uur
Aantal lessen: 10 avonden 
Examendatum: 13 december 2023

Inschrijving sluit één week voor de 1e lesavond

Waar?


De Bundel

Havenstraat 5a

3861 VS Nijkerk

Kosten?


Prijs € 245 p.p.

inclusief materiaalkosten

Start: bij bereiken minimaal aantal deelnemers


Minimaal aantal deelnemers: 6

Maximaal aantal deelnemers: 8

Evenals voorgaande jaren biedt de VUN in samenwerking met EHBO Vereninging Nijkerk een cursus EHBO aan. Deze cursus is inclusief EHBO aan kleine kinderen.

  

Elk jaar organiseert de vereniging een opleiding voor het behalen van het EHBO-diploma. De duur van de cursus beslaat 10 avonden. De cursus gaat starten op woensdag 11 oktober 2023.  In december zal de cursus dan worden afgesloten met het examen. 


Wat leert u o.a. tijdens deze cursus?

Tijdens deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met het beoordelen en herkennen van levensbedreigende letsels en hoe te handelen. Uitgebreid wordt het reanimeren, zowel voor volwassenen als kinderen en baby’s  besproken en geoefend. Tevens wordt u geleerd  verbanden aan te leggen en worden diverse kleine letsels besproken. (bv oog. oor. neus en mond.)


Het examen wat afgenomen is conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. Deze landelijke organisatie is belast met het opstellen van en naleving van de regels voor een geldig EHBO-diploma.


Vergoeding via zorgverzekeraar?

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de cursus of een gedeelte daarvan. Het is zeker aan te raden om dat na te gaan bij jezorgverzekeraar  (https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus).


Uiteraard kan je van de EHBO vereninging Nijkerk  zo nodig een kwitantie krijgen om het cursusgeld te declareren. 


De navolgende zaken zijn bij het cursusgeld inbegrepen:

  • Inschrijfgeld
  • Studiemateriaal
  • Verbandleer
  • Reanimatie / AED
  • Eerste Hulp aan kinderen
  • Examenkosten

De cursus wordt gegeven door ervaren docenten. Verder wordt er medewerking verleend door iemand vanuit de LOTUS (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers).

Docent: Egbert Oosterhof

Het is leuk om voor het samenwerkingsverband Volksuniversiteit Nijkerk en EHBO Vereniging Nijkerk les te geven. In de EHBO cursussen kun je aan cursisten meegeven wat te doen en juist niet te doen bij ongelukken.


Natuurlijk is het goed om te leren wat je moet doen in levensbedreigende situaties zoals bij een reanimatie maar het is ook van groot belang om de juiste dingen te doen en een helpende hand te kunnen bieden bij minder ernstige situaties.


En ook al lijkt het in eerste instantie minder ernstig toch zijn er situaties denkbaar waarbij herkenning en tijdig handelen zeer belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld bij de eerste tekenen van een CVA (hersenbloeding en -infarct).


Als chauffeur op de ambulance kom ik regelmatig tegen dat een goed opgeleide EHBO-er een belangrijke rol kan spelen. Een EHBO- of reanimatiecursus is een doe-cursus. Zeker is er een gedeelte theorie maar het gaat vooral om het oefenen. Op die wijze kun je dan in de praktijk vooral handelend optreden.


Er is een mooi EHBO-boek en bij de cursus hoort niet veel huiswerk . Gewoon (nog eens) doorlezen wat er behandeld is en na het behalen van het diploma als 'naslagwerk' te gebruiken.unsplash